13807
19:05

نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت چهارم

این نشست در تاریخ 21 بهمن 95 برگزار شده است. موضوع این بخش از نشست "دستاوردهاي گروه سازه و زلزله عمران شريف" است.
سخنران :پروفسور حسن مقدم

فایل پی دی اف این سخنرانی

پکیج استثنایی 808