13806
22:12

نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت سوم

این نشست در تاریخ 21 بهمن 95 برگزار شده است. موضوع این بخش از نشست "آينده حرفه مهندسي و نيروهاي تأثيرگذار بر آن" است.
سخنران : مهندس نادر شكوفي مقيميان

فایل پی دی اف این سخنرانی

صفحه‌ها

پکیج استثنایی 808