14287
01:47

فعال شدن میراگر جرمی و میراگر های ویسکوز FIP برج تایپه ۱۰۱ در هنگام بازدید، بازدیدکنندگان

شتاب های ایجاد شده در این سازه به دلیل ارتفاع زیاد خود، ناچیز می باشد.

رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان، نمایندگی رسمی شرکت FIP در ایران

پکیج استثنایی 808