13105
19:17

سمینار جداسازها و میراگرهای لرزه ای- قسمت چهارم

این سمینار در تاریخ 27 دی ماه 95 از سوی انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان برگزار شده است.

پکیج استثنایی 808