14146
04:45

نصب و اجرای جداسازها LRB و اسلایدرهای شرکت فیپ ایتالیا ( #FIP ) در یک سازه ساختمانی

در این فیلم با نحوه نصب و اجرای جداسازها LRB و اسلایدرهای شرکت فیپ ایتالیا ( #FIP ) در یک سازه ساختمانی آشنا خواهید شد.

پکیج استثنایی 808