نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت نهم

18:41

نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت نهم

این نشست در تاریخ 21 بهمن 95 برگزار شده است. موضوع این بخش از نشست "احياي درياچه اروميه؛ مسأله اي بدخيم" است.
سخنران : دكتر مسعود تجريشي

فایل پی دی اف این سخنرانی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه