تعادل یک جسم صلب (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

12:31

تعادل یک جسم صلب (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

برای اینکه یک میله در تعادل باشد باید برآیند نیروهای وارد برآن صفر باشد. یعنی جمع نیروها در راستای X و همچنین جمع نیروها در راستای Y باید صفر باشد. اگرچه این شرایط برای برقراری تعادل لازم است اما کافی نیست بلکه لازم است شرط سومی نیز برقرار باشد. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...