روش توزیع لنگر- تحلیل قاب های دارای حرکت جانبی ۲ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

05:42

روش توزیع لنگر- تحلیل قاب های دارای حرکت جانبی ۲ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در قسمت قبل دیدیم که چطور می توان با استفاده از روش توزیع لنگر یک قاب نامعین را که تحت بارگذاری گره ای افقی قرار دارد، تحلیل کرد. اگر بجای بارگذاری گره ای بار به خود عضو وارد شود چه اتفاقی می افتد؟ در این صورت قاب چطور تحلیل می شود؟ برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...