شبیه‌سازی ترکیبی سیستم یک سازه چند طبقه

03:57

شبیه‌سازی ترکیبی سیستم یک سازه چند طبقه

توضیحات دکتر Eduardo Miranda، استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه استنفورد، در ارتباط با آزمایش اتصال پیشنهادی برای سیستم باربر ثقلی. هدف از ارائه چنین اتصالی، به تعویق انداختن collapse در تغییرفرم‌های زیاد سازه می‌باشد.

در این پژوهش از روش شبیه‌سازی ترکیبی (Hybrid Simulation) جهت انجام آزمایش استفاده شده است. در روش‌‌های شبیه‌سازی ترکیبی، بخشی از سیستم سازه‌ای در محیط آزمایشگاه و بخش دیگری از آن در محیط کامپیوتر مدل می‌گردند. در آزمایش مورد نظر سختی سیستم در محیط آزمایشگاه و جرم آن در محیط کامپیوتر مدل شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم