23052
03:52

بخشی از فیلم آموزشی شبیه سازی انفجار با هایدروکد Autodyn در هوا و سطح زمین (انفجار سطحی)(نرم افزار Autodyn زیر مجموعه Ansys)

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808