17690
11:57

جنبه های لرزه شناسی و پس لرزه های زلزله سر پل ذهاب با برزگای ۷٫۳

سخنران دوم: دکتر محمد تاتار

منبع

پکیج استثنایی 808