17699
21:04

ناپایداریهای زمین شناختی – ژئوتکنیکی زمین لرزه 21 آبان 96 سرپل ذهاب

سخنران: دکتر ابراهیم حق شناس

منبع

پکیج استثنایی 808