18003
28:30

کارگاه ارزیابی وضعیت ایمنی ساختمان های موجود در برابر زلزله با بررسی ساختمان های تخریب شده در زلزله های بم و کرمانشاه

این کارگاه در تاریخ 3 بهمن 96 برگزار شده است.

تهیه شده توسط موسسه آموزشی 808  با همکاری «گروه مهندسان حامی» 

سخنران: مهندس موسی غلامحسینی

 

پکیج استثنایی 808