17657
03:43

ابداع سازه یکپارچه ضدزلزله با نانوفناوری

دکتر صائبی مخترع «سازه یکپارچه  ضدزلزله که با نانوفناوری درست شده است»، حاضر است کارش را از استان زلزله زده  کرمانشاه آغاز کند.

منبع

پکیج استثنایی 808