17072
08:34

توضیحات مهندس طاحونی در خصوص خرابی ساختمان بیمارستان سرپل ذهاب تحت زلزله

گزارش تیم کارشناسی: 140واحد مسکن‌مهر در زلزله سرپل ذهاب 100درصد ویران شده و دیوار 653 واحد فروریخته است.

 گزارش تیم کارشناسی وزارت مسکن در باره تخریب زلزله استان کرمانشاه منتشر شد:

  • از مجموع کل واحدهای مسکن مهر کرمانشاه، ۱۴ بلوک مشتمل بر ۱۴۰ واحد مسکونی به‌طور ۱۰۰ درصد تخریب شده‌اند؛ ۳۴ بلوک مشتمل بر ۶۵۳ واحد با دیوارهای جانبی فروریخته، ۹ بلوک مشتمل بر ۱۷۲ واحد با ترک‌های به پهنای بیش از ۴ میلیمتر و ۳۷ بلوک مشتمل با ۷۲۹ واحد با ترک‌های به پهنای کمتر از ۴ میلی‌متر شناسایی شده است. 
  •  بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر چهار سطح تخریب واحدهای مسکونی مهر، «ریزش نما» یکی از رایج‌ترین اشکال آسیب‌دیدگی بوده است. 
  •  بررسی‌ها حاکی است از مجموع خرابی‌های مسکن مهر ۶۰ درصد مربوط به ساختمان‌های ساخته شده با اسکلت بتنی و ۴۰ درصد اسکلت فلزی بوده است.

منبع 

 

پکیج استثنایی 808