میراگر اصطکاکی تولیدی شرکت OILES برای مقابله با زلزله در سازه ها

04:07

میراگر اصطکاکی تولیدی شرکت OILES برای مقابله با زلزله در سازه ها

در این فیلم با میراگر اصطکاکی تولیدی شرکت OILES برای مقابله با زلزله در سازه ها، آشنا می شوید.در تمامی سطوح لغزنده از پد استفاده شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه