17045
10:07

میراگر جرمی تنظیم شونده چیست؟ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در بسیاری از آسمان خراش های معروف و بلند جهان چیزی مخفی وجود دارد که نه تنها از ساختمان بلکه از ساکنین نیز در مقابل حرکات شدید حاصل از باد یا زلزله محافظت می کند. در این فیلم در خصوص میراگرهای جرمی تنظیم شونده بحث خواهیم کرد.

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808، ترجمه و دوبله شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808