16172
06:41

زیر ساخت ها چه هستند؟ قسمت دوم- حمل و نقل (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم در مورد نکات جالب و بعضا پنهان زیرساخت ها صحبت می شود.

ابن فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808