Reimagining Our Roads

07:32

Reimagining Our Roads

بازطراحی راه ها و جاده ها

پیش بینی می شود که تا 30 سال آینده جمعیت جهان به 9.8 میلیارد نفر برسد و تقریبا سه چهارم این مقدار یعنی 6.8 میلیارد نفر در مناطق شهری ساکن باشند. در این مصاحبه که توسط انجمن مهندسان عمران آمریکا تهیه شده در خصوص اینکه مهندسان عمران چگونه باید خیابان ها را باز طراحی کنند تا جوامع شهری هر چه انعطاف پذیرتر و سالم تر داشته باشیم، بحث و گفت و گو می شود.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...