بحث‌ های عمیق درباره سدسازی در ایران

03:52

بحث‌ های عمیق درباره سدسازی در ایران

سیل اخیر بحث‌های عمیق درباره سدسازی در ایران را دوباره به سطح آورد. طرفداران سدسازی با اشاره به نقش این سازه‌ها در مهار سیل و کاهش آثار مخرب آن می‌گویند باید سدهای بیشتری ساخته شود اما مخالفان می‌گویند که این تحلیل ساده انگارانه و مضر است. به گفته آنها سدسازی باعث به هم خوردن تنظیمات طبیعی رودخانه‌ها می‌شود.

منبع

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

شامل این فیلم