23002
08:56

عملکرد بتن رومی (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

بزرگترین گنبد جهان که از جنس بتن مسلح هم نیست در پانتئون قرار داره. البته این گنبد یک سازه جدید نیست، و یک معبد رومی باستانیست که تقریبا دوهزار سال پیش ساخته شده. بنابراین اگر سازه های بتنی امپراطوری روم غربی می توانند هزاران سال دوام بیاورند، چرا زیرساخت های مدرن امروزی بعد از گذشت دو دهه به این روز میفتن؟  برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808