16980
08:25

خاک مسلح (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

وقتی چیزی می سازیم یکی از مهم ترین دغدغه هایمان،مصالح تشکیل دهنده آن است. مصالح روی همه چیز از دید و احساس ما گرفته تا مشخصه های اصلی مانند وزن و مقاومت تاثیر گذار است. اما شاید مهم ترین وجه مربوط به مصالح ساخت و ساز قیمت آن باشد. 

این فیلم توسط تیم مترجمین موسسه 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808