22926
05:20

تحلیل خرپا به روش مفصل ۴ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت می خواهیم یک خرپا را با استفاده از روش مفاصل تحلیل کنیم. در ابتدا لازم است عکس العمل های تکیه گاهی را تعیین کنیم. بدین منظور ابتدا دیاگرام آزاد کل خرپا را رسم می کنیم برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808