22095
09:27

آنالیز و محاسبه بارها در پل های معلق (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این فیلم می خواهیم نگاهی به پل های معلق داشته باشیم و آن را در شرایط یکسان یعنی دهانه و توزیع بار مشابه، با پل های کابلی مقایسه کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808