21975
07:04

چگونه پروفایل لینکدین خود را تنظیم کنیم؟ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این فیلم که توسط موسسه مهندسان عمران آمریکا تهیه شده،  Casey Dinges درباره نحوه تنظیم پروفایل لینکدین با  Erica Pyatt، مدیر بخش ارشد بخش حساب های کاربری لینکدین صحبت می کند.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 مطلب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808