15292
03:07

آدمک مقیاس در ماکت‌ های معماری (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

این ویدیو به استفاده از آدمک ها در مدلسازی معماری برای درک بهتر حضور انسان در فضا می پردازد و ساخت نمونه های ساده ای از آنها را آموزش می دهد.

این ویدیو از دوره مجازی "مدلسازی در معماری" تهیه شده در دانشگاه تکنولوژی دلفت، خدمت شما عرضه می شود.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808