15342
05:12

اصول جهانی طراحی: اثرات رنگ سیاه (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

این ویدیو به تاثیرات رنگ سیاه بر نحوه فکر، احساس و عمل انسان می پردازد و اینکه چگونه می توان از رنگ سیاه به بهترین نحو در طراحی استفاده نمود.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808