15141
04:54

اصول جهانی طراحی: کدام روش نورپردازی بهتر است؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

وجود نور مناسب برای نمایش هر طرح و اثر هنری مهم است؛ در این ویدیو به تاثیر جهت نورپردازی بر دریافت انسان از اجسام و تصاویر پرداخته می شود و موارد استفاده از نورپردازی های مختلف بیان می شود.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808