نکاتی برای انتخاب چراغ رومیزی

01:44

نکاتی برای انتخاب چراغ رومیزی

این ویدیوی کوتاه به نکات مهمی در انتخاب چراغ رومیزی می پردازد: اینکه چه فضاهایی به چراغ رومیزی نیاز دارند و تناسبات و شکل مناسب چراغ رومیزی برای فضاهای مختلف خانه چگونه است.

منبع