سه نوع بادگیر برای خنک سازی ساختمان های اقلیم بیابانی

01:28

سه نوع بادگیر برای خنک سازی ساختمان های اقلیم بیابانی

این ویدیوی کوتاه به این می پردازد که چگونه ساختمان ها در اقلیم بیایانی بدون دستگاه های تهویه مطبوع، خنک می شده‌اند. خیابان های باریک با دیوارهای بلند سایه گیر، پنجره های کوچک و انواع بادگیر به عنوان راهکار هایی هوشمندانه برای خنک سازی ساختمان های این اقلیم بیان شده اند.

منبع