15187
04:50

اصول جهانی طراحی: اثرات رنگ سفید (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

در این ویدیو با تاثیرات رنگ سفید بر تفکر، احساس و عمل انسان آشنا خواهیم شد و می بینم که کاربردهای رنگ سفید در طراحی چیست.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808