نکاتی برای نورپردازی حمام و سرویس بهداشتی

01:34

نکاتی برای نورپردازی حمام و سرویس بهداشتی

در این ویدیوی کوتاه نکاتی برای نورپردازی مطلوب حمام خانه را خواهیم دید. چه قسمت هایی نیاز به چراغ است؟ چراغ ها در چه فاصله ای نسبت به هم قرار بگیرند و چه شکل و استایلی داشته باشند؟

منبع