اولین پل ساخته شده توسط چاپگرهای سه بعدی

پکیج استثنایی 808