کاربرد اتصال آویزی IUS در سازه های چوبی

47

کاربرد اتصال آویزی IUS در سازه های چوبی

این نوع سازه از لحاظ عملکرد سازه‌ای به نسبت عملکردی مشابه با سازه‌های فولادی دارد و می‌تواند به عنوان اعضای کششی، فشاری و خمشی مورد استفاده قرار گیرند. از ترکیب چوب یا بتن یا فولاد می‌توان کامپوزیت‌های سبک‌تری ایجاد کرد.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم