گفت و گوی کاوه مدنی با شبکه CBC کانادا درباره سیل های اخیر ایران

09:06

گفت و گوی کاوه مدنی با شبکه CBC کانادا درباره سیل های اخیر ایران

بارش های سنگین و سیل گسترده طی یک ماه اخیر باعث کشته شدن و اواره شدن بسیاری از افراد در شهرها و روستاهای متعدد شد. بسیاری از زیرساخت ها دچار خسارت جدی شدند و محصولات زیادی از بین رفت. در ادامه صحبت های کاوه مدنی را در خصوص سیل های اخیر می شنوید.

منبع

مطالب مرتبط:

رادیو 808: شماره 75- مصاحبه با دکتر کاوه مدنی ،استاد مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم