سه تکنولوژی متحول کننده صنعت AEC (معماری، مهندسی و ساخت و ساز)

05:15

سه تکنولوژی متحول کننده صنعت AEC (معماری، مهندسی و ساخت و ساز)

صنعت AEC طی ده سال آینده تغییرات زیادی خواهد داشت که همه ما آنها را تجربه خواهیم کرد. بدیهی است که این تغییرات  فرصت و تهدیداتی را به همراه دارند. اجازه دهید ببینیم تسلط و ارتباط بین موضوعات فیزیکی و سیستم های دیجیتالی چگونه به شما برای روبرویی با این تغییرات کمک می کنند.

منبع

مطالب مرتبط:

یادداشت تحلیلی: آشنایی با ترند های برتر صنعت ساختمان در دنیا در سال 2018