تحلیل نیروهای داخلی در تیرها (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

13:13

تحلیل نیروهای داخلی در تیرها (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

تیر یک عضو سازه ای دارای تکیه گاه است که قابلیت تحمل بارهای عمود بر محور مرکزی خود را دارد. در این قسمت می خواهیم در مورد نوع و ماهیت نیروهای داخلی تیر صحبت کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...