دوره آنلاین آب های زیرزمینی پیشرفته (آمادگی کنکور دکتری عمران- گرایش مدیریت منابع آب)

دوره آنلاین آب های زیرزمینی پیشرفته (آمادگی کنکور دکتری عمران- گرایش مدیریت منابع آب)

این دوره هر هفته شنبه ها ساعت 10-13 برگزار میگردد ، جلسه دوم از شنبه 27 آبان

دانلود فیلم جلسه اول رایگان

سرفصل‌های دوره:

۱- فصل اول: مقدمه

۱-۱ منشاء آب‌های زیرزمینی

۱-۱-۱ آب‌های ابتدایی

۲-۱-۱ آب‌های جوی

۲-۱ ذخیره گودالی

۳-۱ جریان بین لایه ای

۴-۱ بازداشت سطحی

۵-۱ منطقه اشباع و تهویه

۶-۱ حالات مختلف آب در خاک

۱-۶-۱ آب جذبی

۱-۱-۶-۱ آب نمی

۲-۱-۶-۱ آب غشایی

۲-۶-۱ آب مویین

۳-۶-۱ آب ثقلی (آزاد)

۲- فصل دوم: لایه‌های آبدار و خصوصیات آن‌ها

۱-۲ مقدمه و کلیات

۲-۲ انواع سازندهای زیرمینی

۱-۲-۲ سازند بسته

۲-۲-۲ سازند ریز 

۳-۲-۲ لایه آبدار

۱-۳-۲-۲ لایه آبدار آزاد

۲-۳-۲-۲ لایه آبدار تحت فشار 

۳-۳-۲-۲ لایه آبدار نشتی

۱-۳-۳-۲-۲ لایه آبدار آزاد نشتی

۲-۳-۳-۲-۲ لایه آبدار تحت فشار نشتی

۱-۲-۳-۳-۲-۲ نشت به سمت بالا

۲-۲-۳-۳-۲-۲ نشت به سمت پایین

۳-۲ سطح ایستابی آویزان

۴-۲ چاه آرتزین

۵-۲ تخلخل و پوکی

۶-۲ آبدهی ویژه و نگهداشت ویژه

۷-۲ ضریب ذخیره و ذخیره ویژه

۸-۲ ضریب ذخیره

۹-۲ ضریب نشت

۳- فصل سوم: اصول اساسی و معادلات پایه‌ای جریان آبهای زیرزمینی

۱-۳ مقدمه و کلیات

۲-۳ ضریب هدایت هیدرولیکی

۱-۲-۳ آزمایش هد ثابت 

۲-۲-۳ آزمایش هد نزولی

۳-۲-۳ آزمایش در محل (آزمایش پمپاژ)

۴-۲-۳ روابط تجربی

۵-۲-۳ خاک‌های غیرهمگن

۱-۵-۲-۳ جریان تک‌بعدی

۱-۱-۵-۲-۳ جریان به موازات لایه‌ها

۲-۱-۵-۲-۳ جریان عمود به لایه‌ها

۲-۵-۲-۳ جریان دو بعدی

۶-۲-۳ خاک‌های غیرهمسان (اورتوتروپ)

۳-۳ رابطه برنولی

۴-۳ قانون دارسی 

۱-۴-۳ شبکه جریان

۵-۳ معادله عمومی جریان آب‌های زیرزمینی

۱-۵-۳ لایه آبدار محدود (تحت فشار)

۱-۱-۵-۳ جریان غیر همگام (غیردائمی)

۲-۱-۵-۳ جریان همگام (دائمی)

۲-۵-۳ لایه آبدار آزاد

۱-۲-۵-۳ فرضیات دوپوئی و فورشهایمر

۲-۲-۵-۳ جریان غیرهمگام

۳-۲-۵-۳ جریان همگام

۶-۳ روش‌های عددی حل معادله عمومی جریان آب زیرزمینی

۱-۶-۳ روش تقریبات تفاضلات محدود

۱-۱-۶-۳ روش صریح

۲-۱-۶-۳ روش ضمنی

۷-۳ انواع مدل‌های آب‌های زیرزمینی

۴- فصل چهارم: هیدرولیک چاه‌ها

۱-۴ مقدمه و کلیات

۲-۴ جریان شعاعی آب در چاه در حالت همگام (دائمی)

۱-۲-۴ لایه‌های آبدار آزاد

۲-۲-۴ لایه‌های تحت فشار

۳-۲-۴ لایه‌های تحت فشار نشتی

۱-۳-۲-۴ استفاده از تابع بسل

۲-۳-۲-۴ روش ترسیمی

۴-۲-۴ زمان پیمایش

۳-۴ جریان شعاعی آب در چاه در حالت غیرهمگام (غیردائمی)

۱-۳-۴ آزمایش‌های پمپاژ

۱-۱-۳-۴ لایه‌های آبدار تحت فشار 

۱-۱-۱-۳-۴ روش Theis

۲-۱-۱-۳-۴ روش Cooper–Jacob

۳-۱-۱-۳-۴ روش Chow

۲-۱-۳-۴ لایه‌های آبدار آزاد

۳-۱-۳-۴ لایه‌های تحت فشار نشتی

۱-۳-۱-۳-۴ فرضیات Jacob و Hantush

۲-۳-۱-۳-۴ روش ترسیمی

۴-۴ سیستم چندچاهی

۵-۴ چاه‌های ناقص

۶-۴ تلفات چاه

۱-۶-۴ آزمایش افت پلکانی

مطالب مرتبط:

عکس‌های MaythamAnsari
مدرس دوره:
میثم انصاری
طول دوره:
۴۰ ساعت
هزینه ثبت نام بدون تخفیف: 400,000 تومان
هزینه ثبت نام: 400,000 تومان
زمان برگزاری کلاس ها:
شنبه‌ها ۱۳:۰۰-۱۰:۰۰
شروع دوره:
20 آبان 1396
نحوه برگزاری دوره:
آنلاین، ضبط فیلم
این دوره " برگزار شده " می باشد.
آموزشگاهمحتواهای علمی دوره های دکتری

محصولات مرتبط

دینامیک خاک
قیمت: 34,000 تومان
34,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
S22
پکیج فیلم آموزش آمادگی آزمون دکتری عمران
قیمت: 3,376,800 تومان
2,363,760 تومان
نانوفناوری - در معماری و مهندسی ساختمان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
معماري ديجيتال: كاربرد فناوري‌هاي CAD/CAM/CAE در معماري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم دوره تحلیل سازه
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
تخفیف 40درصد
قیمت: 360,000 تومان
360,000 تومان
نا موجود
مبانی سازه برای معماران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
فیلم کلاس نکته و تست گرامر زبان انگلیسی
فروشگاه
temp
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های کارشناسی ارشد
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک-موسسه آموزشی مهندسی سازه 808
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
سازه های پارچه ای کششی
قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
نا موجود
کتاب تئوری الاستیسیته (کنکور دکتری)
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
مديريت پروژه‌هاي صنعتي
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
سیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
ایده و خلاقیت در معماری ایرانی
قیمت: 48,500 تومان
48,500 تومان
طبیعت، منبع الهام
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
کتاب مرجع کامل کنکور فتوگرامتری
قیمت: 37,000 تومان
37,000 تومان
روش طرح و ساخت با رويكردهاي Turnkey و EPC و BOT و Bridging
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 6,000 تومان
6,000 تومان
کتاب مرجع کامل کنکور نقشه‌برداری
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
بسته آموزشی ویژه دکتری معماری
قیمت: 450,000 تومان
450,000 تومان
سازه در معماري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
مدیریت استراتژیک پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
مجموعه سوالات آزمونهای دکتری مدیریت پروژه و ساخت
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم دوره دینامیک خاک
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 360,000 تومان
252,000 تومان
پکیج فیلم حل تست و آزمون آزمایشی آمادگی کنکور دکتری عمران
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 450,000 تومان
315,000 تومان
طراحي ساختمانهاي بتني براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
فیلم آموزش مقاله نویسی ، مدرس: دانیال جاهد ارمغانی
فروشگاه
temp
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
روش های اجرای پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کتاب استعداد تحصيلي ويژه آزمون دكتري
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
فن شناسی معماری ایران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
تعامل تكنولوژی و معماری: بررسی و نقد آثار نورمن فاستر
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
سيستم‌هاي ساختماني آينده: نگاهي به معماري فردا
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 8,000 تومان
8,000 تومان
نویسنده: گروه مولفان عصر کنکاش  از مجموعه: دکتری تعداد صفحات: 100 صفحه سال نشر: 1394
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
ساختمان های فولادی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
فناوری اطلاعات ITدر مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
پوسته‌ها و سازه‌های ورق تاشده
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
تحلیل سازه و مقاومت مصالح
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
سازه‌های مشبک فضایی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
فیلم دوره الاستیسیته؛ آمادگی کنکور دکتری عمران
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 320,000 تومان
224,000 تومان
کتاب استعداد تحصیلی دکتری گروه فنی و مهندسی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
نا موجود
فیلم دوره مهندسی پی پیشرفته
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 240,000 تومان
168,000 تومان