تحلیل سازه و مقاومت مصالح

مدل: Mahan- Analysis&Strength of Materials

تحلیل سازه و مقاومت مصالح

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

انتشارات: ماهان

مولفین: فواد مهاجری، حمید محمدنژاد
سال انتشار: ۱۳۹۶، ویرایش چهارم
شابک کتاب: ٩٧٨۶٠٠۶۰۸۳۷۱۱
تعداد صفحات: ۲۸۲ صفحه

قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
تحلیل سازه و مقاومت مصالح