تعامل تكنولوژی و معماری: بررسی و نقد آثار نورمن فاستر

مدل: golabchi 14

تعامل تكنولوژی و معماری: بررسی و نقد آثار نورمن فاستر

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

تعامل تكنولوژی و معماری: بررسی و نقد آثار نورمن فاستر

نويسنده: محمود گلابچی

ناشر: دانشگاه تهران

سال نشر: ۱۳۹۲

تعداد صفحات: ۳۹۶ صفحه در یک جلد

چاپ اول

قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
تعامل تكنولوژی و معماری: بررسی و نقد آثار نورمن فاستر