فناوری اطلاعات ITدر مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه

مدل: it-civil

فناوری اطلاعات ITدر مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

نام کتاب: فناوری اطلاعات (IT) در مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه

نام نویسنده:

توضیحات: چاپ سوم

ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ (انتشارات)

موضوع: تکنولوژی اطلاعات، ساختمان‌سازی، نظامهای ارتباطی، ساختمان، منابع اطلاعاتی الکترونیکی

شابک: 9789640353547

تعداد صفحه: 398

قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
فناوری اطلاعات ITدر مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه