معماري ديجيتال: كاربرد فناوري‌هاي CAD/CAM/CAE در معماري

مدل: golabchi 16

معماري ديجيتال: كاربرد فناوري‌هاي CAD/CAM/CAE در معماري

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
معماري ديجيتال: كاربرد فناوري‌هاي CAD/CAM/CAE در معماري