کتاب تئوری الاستیسیته (کنکور دکتری)

مدل: ELASTISITE

کتاب تئوری الاستیسیته (کنکور دکتری)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کتاب تئوری الاستیسیته (کنکور دکتری)