جلسه اول دوره دینامیک خاک؛ آمادگی کنکور دکتری عمران سال ۹۸

01:19

جلسه اول دوره دینامیک خاک؛ آمادگی کنکور دکتری عمران سال ۹۸

در دوره دینامیک خاک، کلیه مباحث مربوط به درس دینامیک خاک که در کنکورهای دکتری سال‌های گذشته مورد سوال بوده‌اند و نیز مباحثی که امکان طرح سوال از آن‌ها در کنکور امسال وجود دارد، بررسی می‌شوند. هم‌چنین تمام سوالات کنکورهای گذشته و تعداد زیادی تست‌های تالیفی در طول دوره حل خواهند شد.

دوره دینامیک خاک؛ آمادگی کنکور دکتری عمران سال ۹۸ توسط سجاد هادئی، دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف، تدریس می‌شود. برای ثبت نام در این دوره به صفحه زیر مراجعه کنید:

صفحه ثبت نام دوره دینامیک خاک؛ آمادگی کنکور دکتری عمران سال ۹۸ 

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم