مجموعه سوالات آزمونهای دکتری مدیریت پروژه و ساخت

مدل: phd-mp

مجموعه سوالات آزمونهای دکتری مدیریت پروژه و ساخت

در تنظیم این کتاب علاوه بر مجموعه سوالات آزمون دکتری با پاسخنامه تشریحی  سال 90  و 91مجموعه از سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد معماری و مدیریت پروژه  منتخب گریده است.

قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
مجموعه سوالات آزمونهای دکتری مدیریت پروژه و ساخت