23360
05:20

بخشی از فیلم آموزشی چالش های پژوهش های عددی در مسیر انتشار مقاله موفق (قسمت دوم: روشهای ارزیابی رفتار سازه ها)

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808