آنالیز و محاسبه بارها در پل های معلق (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

09:27

آنالیز و محاسبه بارها در پل های معلق (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این فیلم می خواهیم نگاهی به پل های معلق داشته باشیم و آن را در شرایط یکسان یعنی دهانه و توزیع بار مشابه، با پل های کابلی مقایسه کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...