محاسبه تنش مجاز در یک قوس سنگی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

05:22

محاسبه تنش مجاز در یک قوس سنگی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این فیلم می خواهیم تنش مجاز را برای یک قوس سنگی محاسبه کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...