خط تاثیر خرپا، ‌سری‌‌‌‌ بار متحرک‌‌‌‌ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

11:46

خط تاثیر خرپا، ‌سری‌‌‌‌ بار متحرک‌‌‌‌ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

فرض کنید می خواهیم یک پل خرپایی بسازیم تا وسایل نفلیه را از عرض کانال عبور دهیم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازه به گونه ای ساخته می شود که بار ناشی از عبور وسایل نقلیه توسط یک سری تیر نگهدارنده عرشه پل به دو خرپای کناری انتقال یابد. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...