22846
05:26

بخشی از فیلم آموزشی شبیه سازی عددی پروسه تونل سازی با TBM از نوع EPBS

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808